Sprawy formalno prawne

Przyjmując szerszy kontekst, należy stwierdzić, że wybór projektu to zaledwie jeden z wielu czynników niezbędnych w procesie budowy domu jednorodzinnego.

Aby wybrany przez nas projekt został zatwierdzony, trzeba przejść kilkanaście etapów procesu, który przedstawiamy poniżej.

Etap I

Wykonanie aktualnych mapek w skali: 1:10 000, 1:2880, 1:1000, lub 1:500 przez uprawnionego geodetę lub pobranie gotowych (o ile takie istnieją) w składnicy map Wydziału Geodezji.

Etap II

Wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzonej inwestycji. Do wniosku załączamy mapki.

Etap III

Zakup projektu i wykonanie projektu zagospodarowania terenu, czyli wrysowania budynku w działkę przez osobę uprawnioną.

Etap IV

Uzgodnienie projektu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu np. z Zakładem Energetycznym, Gazowniczym, Wodno-Kanalizacyjnym, Telekomunikacją Polską oraz uzyskanie warunków podłączenia do ww. sieci.

Etap V

Wystąpienie o pozwolenie na budowę wraz z dowodem własności działki (aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych).

Etap VI

Uprawomocnienie pozwolenia i wytyczenie budynku przez uprawnionego geodetę.

Etap VII

Po całkowitym ukończeniu budynku należy pamiętać o zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy.

Ze sprawami formalnoprawnymi ściśle związany jest problem zmian w projekcie typowym. Zmiany takie wykonuje autor projektu lub osoba uprawniona za zgodą autora projektu (najczęściej projektant adaptujący projekt gotowy do terenu). Korekty te powinny zostać naniesione przed zatwierdzaniem projektu we właściwym urzędzie. (Uwaga: o procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę piszemy szczegółowo w osobnym miejscu).

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)