Zasady sprzedaży

Zawartość dokumentacji projektowej:

 • 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego z częścią opisową
 • 3 egzemplarze projektu technicznego (konstrukcja, charakterystyka energetyczna oraz instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, gazowa [jeżeli w projekcie zastosowano takie rozwiązanie], elektryczna i odgromowa)

Projekty dostępne w naszej ofercie sprzedajemy wyłącznie w formie papierowej. Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 3 do 5 dni roboczych (dotyczy to projektów, których dokumentacja jest fizycznie gotowa, w innym przypadku podany jest inny termin realizacji, bądź w widocznym miejscu na stronie prezentacji projektu widoczna jest adnotacja: TERMIN DO UZGODNIENIA.

Do każdego projektu dołączone są zaświadczenia projektantów branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej dotyczące uprawnień zawodowych oraz przynależności do Izby Zawodowej na czas wykonania projektu oraz oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt dostarcza firma kurierska pod wskazany w zamówieniu adres. Jeżeli nie wybrano płatności on-line, bądź przelewu na konto bankowe, płatność następuje przy odbiorze przesyłki.

Dla wykonanych przez nas projektów budynków jak i ich modyfikacji wykonanych na zlecenie klienta - autorskie prawa osobiste i majątkowe są i zostają własnością "STUDIO ATRIUM Lelek, Godlewski Sp. Jawna".

 

Untitled-1.jpg

 

Uwaga! Gwarancja zwrotu

Projekt można zwrócić do 30 dni od dnia dostarczenia do Klienta. Zwrot gotówki następuje do 14 dni od dnia dostarczenia zwracanego projektu do siedziby firmy.

Projekt także można wymienić jednorazowo (jeden zakup - jedna wymiana) na inny z oferty do 365 dni. Warunkiem wymiany jest pełna dostępność dokumentacji technicznej wybranego powtórnie projektu.

Szczegóły wymiany i zwrotu są opisane w poniższym regulaminie.

Regulamin sprzedaży internetowej

Sklep www.studioatrium.pl jest własnością "Studio Atrium Lelek, Godlewski Sp. Jawna", podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem: 0000140049, z siedzibą 43-300 Bielsko Biała, ul. Malczewskiego 1, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 547-10-15-647, Regon: 070472115

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.

Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Stawka VAT na projekty domów wynosi 5%, na projekty garaży, domów wielorodzinnych i rekreacyjnych oraz na kosztorysy domów stawka VAT wynosi 23%.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od godziny 8.00 do 17.00.
 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem strony www.studioatrium.pl zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie poprawnych danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 5. Zamówienia internetowe zostaną potwierdzone przez pracowników Biura Obsługi Klienta do 24 godzin w dni robocze od chwili ich spłynięcia na podany przez zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu, a następnie zarejestrowane do realizacji w dziale realizacji.
 6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 7. Studio Atrium zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Użytkownika Serwisu www.studioatrium.pl (Kupującego) w formularzu zamówienia będą niepełne.
 8. Wszystkie gotowe projekty domów i garaży prezentowane na stronach internetowych www.studioatrium.pl są dostępne w wersji lustrzanego odbicia bez dodatkowej opłaty.
 9. Na życzenie zamawiającego Studio Atrium Sp.J. wyda bezpłatną pisemną zgodę autora na zmiany w projekcie z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Zmiany należy wypunktować w chwili składania zamówienia w rubryce formularza: "Dodatkowe informacje i zakres zmian" lub w dowolnym czasie po otrzymaniu dokumentacji projektowej telefoniczne lub mailowo.
 10. Podane ceny projektów domów do zabudowy bliźniaczej dotyczą obydwu segmentów.
 11. Ceny projektów wyświetlane są przy prezentacji danego projektu.
 12. Studio Atrium Sp.J. akceptuje następujące formy płatności przy dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży projektu lub kosztorysu:
  • gotówką u przewoźnika przesyłki (zapłata u Kuriera bądź pobranie pocztowe) - realizacja drogą wysyłkową,
  • gotówką w siedzibie firmy - osobisty zakup i odbiór projektu,
  • przelewem na konto Studio Atrium Sp.J. w formie "przedpłaty" na wyraźne życzenie zamawiającego
  • przelewem online realizowanym przez Przelewy24
 13. Przy płatności "przedpłatą" realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania należności przez Bank prowadzący obsługę konta Spółki Studio Atrium, przy czym w wyjątkowych sytuacjach respektujemy przesłane przez zamawiającego potwierdzenie dokonania przelewu faksem (faks: 33/810 66 54 w.108) lub e-mailem w formie skanu na adres zamowienia@studioatrium.pl.
 14. Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Kurierskiej GLS Poland Sp. z o.o. ewentualnie na życzenie klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zapisy dotyczące kosztów wysyłki są przedstawione w formularzu zamówienia projektów na www.studioatrium.pl.
 15. Zamówione projekty Studio Atrium S.J. wysyła maksymalnie do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, jeśli dokumentacja techniczna jest gotowa oraz jeżeli inny termin dostępności nie został określony na stronie danego projektu. W przypadku zamówień projektów będacych w fazie przygotowania, termin wysyłki ustalany jest odrębnie.
 16. Jeśli zaistnieją okoliczności szczególne, które uniemożliwią dotrzymanie ww. terminu, zamawiający zostanie natychmiast powiadomiony przez Studio Atrium s.j.
 17. Po nadaniu przez Studio Atrium przesyłki właściwemu przewoźnikowi, termin dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników. Studio Atrium nie odpowiada za nieterminowe doręczenie przesyłki, jeżeli opóźnienie nie wynikło z winy Studia Atrium.
 18. Komplet zamówionej dokumentacji projektowej domu, garażu oraz osadnika zawiera zawsze 4 egzemplarze pełno branżowego opracowania, dokumentacja altan, ogrodzeń i wiat garażowych zawiera 2 egzemplarze opracowania, kosztorys występuje tylko pojedynczo.
 19. Wymienione wyżej dokumentacje projektowe sprzedawane są wyłącznie w wersji drukowanej papierowej.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty bez podawania przyczyn.
 21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania projektów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w autorskich katalogach i serwisie internetowym www.studioatrium.pl a ich dokumentacją techniczną.
 22. Zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu sprzedaży.

Procedura zwrotu

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 30 dni od dnia dostarczenia przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 3. O chęci odstąpienia od umowy należy poinformować sklep studioatrium.pl mailem lub telefonicznie. Zwracany towar należy odesłać Sprzedawcy na własny koszt bez śladów użytkowania, w stanie nienaruszonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zakupu dokumentacji projektowej podpisanego przez Nabywcę oraz z dokumentacją projektową i innymi dodatkami wysłanymi w przesyłce przez sklep.
 4. Studio Atrium prześle Nabywcy niezwłocznie fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest - także niezwłocznie - odesłać na adres zwrotny podpisaną kopię faktury korygującej, która będzie podstawą do przekazania Nabywcy zwrotu należności przez Sprzedawcę.
 5. Podpis klienta na fakturze korygującej jest wymagany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. par.41, pkt 4.
 6. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej. Prawidłowo podpisana kopia korekty powinna posiadać własnoręczny podpis kupującego oraz datę odbioru faktury korygującej.
 7. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrot towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 8. Towar, który został sprzedany z indywidualnymi zmianami naniesionymi przez Studio Atrium na wniosek i zgodnie z ustaleniami Nabywcy, nie podlega zwrotowi.
 9. Koszty związane z dostawą zwracanego towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

Procedura wymiany

 1. Nabywca ma prawo do jednokrotnej wymiany zakupionego projektu na inny z oferty Studio Atrium Sp.J., w terminie do 1 roku od daty zakupu pierwszej dokumentacji projektowej. Warunkiem wymiany jest pełna dostępność dokumentacji technicznej wybranego powtórnie projektu.
 2. Klient odsyła nieuszkodzony projekt na własny koszt wraz z kopią faktury (oryginał zostaje u Klienta).
 3. Jeśli klient dokonuje wymiany na projekt w tej samej cenie aktualnie obowiązującej na stronie sklepu co w cenie zakupu(wynikającej z dokumentu zakupu), lub jeśli różnica w cenie zakupu i aktualnej cenie na stronie sklepu wynika tylko i wyłącznie w związku z udzieleniem przez sklep ówcześnie rabatu, opłata wynosi 100zł (w tym koszt przesyłki do klienta)
 4. Jeśli klient dokonuje wymiany na projekt droższy niż cena zakupu na dokumencie, dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupu oraz dodatkową opłatę w wysokości 100zł (w tym koszt przesyłki do klienta), a aktualnie obowiązującą ceną na stronie sklepu i ewentualnie pomniejszoną o rabat ówcześnie udzielony przez sklep.
 5. Jeśli klient dokonuje wymiany na projekt tańszy niż cena zakupu na dokumencie, opłata wynosi 100zł (w tym koszt przesyłki do klienta)
 6. Wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Wymianę towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.
 7. Towar, który został sprzedany z indywidualnymi zmianami naniesionymi przez Studio Atrium na wniosek i zgodnie z ustaleniami Nabywcy, nie podlega wymianie.
 8. Koszty związane z dostawą wymienianego towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Studio Atrium zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą Studio Atrium do: weryfikacji zamówienia, kontaktu z Użytkownikiem Serwisu, przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji Użytkownika.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym www.studioatrium.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 4. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta drogą elektroniczną.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.studioatrium.pl.

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)