Projekt na działce

Najważniejsza sprawa to dopasowanie projektu do działki. Jeżeli nie zakupiliście jeszcze Państwo działki, to dobrze byłoby zwrócić uwagę na następujące sprawy:

 • sprawdzić, czy jest to parcela budowlana - najlepiej na podstawie opinii o terenie lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, uzyskanych w Urzędzie Miejskim lub Gminy, a nie tylko opinii sprzedającego,
 • w przypadku małych działek - warto sprawdzić przed zakupem parcelę pod względem radiestezyjnym, tzn. czy na działce występują żyły wodne, które będą miały negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie domowników (uwaga: problem ten opisujemy szczegółowo w dalszej części naszego serwisu),
 • sprawdzić odległość mediów od parceli (gaz, prąd, woda), mając na uwadze poprowadzenie przyłączy do naszego domu; szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy będzie to w ogóle możliwe,
 • sprawdzić, czy na parceli nie występują jakieś sieci instalacyjne podziemne i nadziemne, które wymagają oddalania od nich budynku na przepisową odległość (proszę zwrócić szczególną uwagę na gaz wysokoprężny oraz linie wysokiego napięcia!),
 • czy do parceli jest dojazd od drogi publicznej.

Najczęściej mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, kiedy to inwestor dopasowuje projekt do już posiadanej parceli.

W przypadku niewielkich lub wąskich parcel zasadniczą rolę będą odgrywały odległości wybranego budynku od granicy działki. Parametry te ustala Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst Jednolity Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 140).

W ww. Rozporządzeniu pada następujące stwierdzenie:

 • § 12. pkt. 4.
  Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz § 13, § 271, § 272 ust. 4, nie wynikają inne wymagania, należy zachować odległości zabudowy od granicy z sąsiednimi działkami, co najmniej: 1) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m 2) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą bez otworów - 3 m
 • § 12. pkt. 5.
  Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej o więcej niż 0,5 m, natomiast balkony i loggie o więcej niż 1 m.

Odległości ww. może zmienić § 13, w którym ustawodawca stwierdza:

 • § 13. pkt. 1.
  Odległość budynku mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń, z zachowaniem przepisów § 57 i 60. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli odległość od obiektu przesłaniającego jest: 1) nie mniejsza niż jego wysokość - dla obiektów przesłaniających o wysokości do 55m włącznie
 • § 13. pkt. 2.
  Wysokość obiektu przesłaniającego, o której mowa w ust. 1, liczy się od poziomu dolnej krawędzi okna najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego

§ 271 zawęża lokalizowanie budynków w ustalonych wyżej odległościach do budynków, które mają dach, co najmniej, SRO (słabo rozprzestrzeniający ogień).

Należy również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości budynku od drogi. Precyzuje to specjalna ustawa o drogach publicznych, gdzie m.in. w Art. 43. pkt. 1. stwierdza się, że od drogi gminnej, lokalnej miejskiej i zakładowej - obiekty budowlane powinny być sytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, co najmniej 6 m w terenie zabudowanym i 15 m poza terenem zabudowanym.

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)