Jesteśmy do Państwa dyspozycji także w sobotę w godzinach 9:00-14:00 pod numerem telefonu: 602 303 160. Zapraszamy! schowaj »

Ocieplanie domu - docieplenie budynku (1)

Przygotowanie

Docieplać czy nie docieplać? To pytanie wobec drastycznego zwiększenia kosztów ogrzewania staje się coraz bardziej aktualne, tym bardziej, że koszty te pochłaniają dziś nawet do 70% opłat eksploatacyjnych budynku. Ponieważ spora część naszych domów powstała w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych z byle czego i byle jak, bez oglądania się na jakiekolwiek normy cieplne, toteż budynki te wymagają na ogół ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji systemów grzewczych. Przypomnieć należy, że wartość współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne k wynosiła przed laty 0,70 W/m2K. Obecnie obowiązująca norma stawia przed ścianą o wiele większe wymagania – współczynnik przenikalności cieplnej U nie może przekraczać wartości 0,50 W/m2K dla ścian jednorodnych i 0,30 W/m2K w przypadku ścian warstwowych.

Zatem docieplać – ale czym i w jakiej technologii? Rynek budowlany oferuje obecnie wiele systemów dociepleń. Jednym z takich systemów jest stosunkowo niedrogi system ATLAS STOPTER produkowany przez Grupę ATLAS i posiadający odpowiednie atesty techniczne. W systemie tym można docieplić w zasadzie każdy rodzaj budynku.

Przed przystąpieniem do wykonania termoizolacji należy odpowiednio przygotować podłoże, ponieważ determinuje to w znacznym stopniu funkcjonalność całego systemu. Należy też zdemontować na okres robót wszystkie elementy utrudniające wykonanie warstwy ocieplającej i wykonanie warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa ocieplenia pogrubi ścianę, co spowoduje konieczność zmian obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych.

System ATLAS STOPTER można wykonywać na dowolnej ścianie ceramicznej (w stanie surowym lub otynkowanej), jak też na ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji.

Warstwę izolacji termicznej w systemie ATLAS STOPTER stanowią płyty styropianowe odmiany PS-E FS-15. Wykonanie docieplenia polega na przyklejeniu do powierzchni zewnętrznych ścian materiału izolacyjnego o odpowiednio dobranej grubości, wykonaniu warstwy ochronnej zbrojonej siatką z włókna szklanego i wykończeniu powierzchni szlachetnym tynkiem cienkowarstwowym. Grubość styropianu powinna zostać ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem.

Zasadniczym sposobem mocowania płyt izolacyjnych jest ich przyklejanie do ścian przy pomocy zapraw klejowych na odpowiednio przygotowane podłoże. Podłoże powinno być równe, nośne, czyste i nienasiąkliwe. Odpadające i odspojone fragmenty tynku należy usunąć i uzupełnić zaprawą wyrównującą lub zaprawą tynkarską ATLAS. Należy również usunąć istniejące na ścianie, słabo przylegające, farby i powłoki malarskie. Kolejnym etapem przygotowanie podłoża jest dokładne umycie całej elewacji w celu usunięcia kurzu i brudu, co w konsekwencji zapewni właściwą przyczepność zapraw klejowych. Podłoża nasiąkliwe wymagają zagruntowania emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Emulsję nanosi się na ścianę bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub wałka malarskiego.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. W tym celu na przygotowaną powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do ich przyklejania należy użyć tej samej zaprawy klejowej, za pomocą której zamierzamy przymocować całość docieplania nakładając ją na całe powierzchnie próbek. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Następnie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych a nie oderwanie się kleju od podłoża, wówczas ocenia się, że jest ono wystarczająco nośne.

Dolna krawędź warstwy ocieplającej wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Osiąga się to za pomocą profilu cokołowego wykonanego z aluminium lub PCV, dostosowanego do grubości termoizolacji. Poza funkcją ochronną profile te stanowią także podparcie dla pierwszego rzędu płyt izolacyjnych. Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej 3 sztuk na 1 metr długości. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć poziomo w jednej linii bez uskoków czy załamań.

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  black-week
  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)