Instalacja gazowa w budynku

Instalacja gazowa w budynku musi być zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykonana ze szczególną starannością przez wykwalifikowanego instalatora. Gaz zasilający kotły centralnego ogrzewania, gazowe podgrzewacze wody użytkowej i kuchenki jest dostarczany do naszych domów rurociągiem gazowym ułożonym w ziemi. Rurociąg łączy się z domową instalacją gazową za pośrednictwem przyłącza. Domowe instalacje gazowe przebiegające na zewnątrz od przyłącza do budynku wykonuje się ze stalowych rur bez szwu, łączonych ze sobą przez spawanie. Wewnętrzna instalacja gazowa może być wykonana z zespawanych rur stalowych bez szwu lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia wchodzące w skład instalacji gazowej muszą mieć aktualną aprobatę do stosowania w instalacjach gazowych na terenie Polski.

Przewody gazowe wewnątrz budynku prowadzi się po wierzchu ścian, omijając pomieszczenia mieszkalne. Rury przebiegające przez pomieszczenia bez okien i bez wentylacji należy umieścić w stalowej rurze osłonowej bez szwu. Zabronione jest prowadzenie przewodów gazowych w kanałach wentylacyjnych, dymowych, w odległości mniejszej niż 25cm od kanałów spalinowych i w bruzdach ściennych. Rury gazowe należy prowadzić co najmniej 10 cm nad innymi instalacjami, a jeśli konieczne jest skrzyżowanie przewodu gazowego z inną instalacją, to odległość między instalacjami nie może być mniejsza niż 2 cm. Rury gazowe nie mogą być prowadzone pod fundamentami ani przechodzić przez ławy lub stopy fundamentowe. Te odcinki rur, które przechodzą przez ściany konstrukcyjne i stropy prowadzi się w rurach osłonowych.

Wymagania dotyczące miejsca i sposobu montażu odbiorników gazu zależą od rodzaju odbiornika. Inne są dla kotłów grzewczych i podgrzewaczy a inne dla kuchenek gazowych.

Kotłownia, mieszcząca kocioł gazowy powinna mieć co najmniej 2,2 m wysokości i kubaturę 8 m3, musi być wyposażona w dwa otwory zapewniające prawidłową wentylację grawitacyjną - wywiewny o powierzchni min. 200 cm2 i nawiewny o powierzchni proporcjonalnej do obciążenia cieplnego - zwykle co najmniej 150 cm2. Dopuszcza się również zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Kotły grzewcze należy podłączyć do instalacji gazowej na sztywno. Współcześnie produkowane kotły gazowe są najczęściej wyposażone w automatyczny układ odcinający dopływ gazu w przypadku przerwy w jego dostawie i czujnik ciągu kominowego, przerywający działanie kotła w przypadku cofnięcia się spalin lub zaniku ciągu w kominie.

Kuchenki gazowe użytkowane w kuchniach mogą być podłączone do instalacji gazowej przewodami elastycznymi posiadającymi aprobatę techniczną. Kuchenki należy montować w odległości większej niż 0,5 m od okna a odległość między palnikiem kuchenki a okapem lub szafką musi być większa niż 1 m. Kurek odcinający dopływ gazu do kuchenki powinien być zamontowany w odległości nie większej niż 0,5 m od króćca przyłączeniowego.

Przy odbiorze instalacji gazowej dokonuje się sprawdzenia czy instalacja została wykonana zgodnie z projektem z materiałów i urządzeń posiadających aktualne atesty i dopuszczenia, dokonuje się oceny jakości zamocowań, sprawdzenia rozstawu podpór i przebiegu instalacji, trwałości powłok malarskich i antykorozyjnych oraz sprawdzenia protokołu kominiarskiego o prawidłowym funkcjonowaniu kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Wykonuje się też próbę szczelności instalacji, której poddawane wszystkie elementy instalacji gazowej.

Sposób i jakość wykonania instalacji gazowej ma wpływ nie tylko na jej prawidłowe funkcjonowanie, ale również na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników, dlatego osoby zajmujące się projektowaniem i wykonawstwem instalacji gazowych oprócz wymaganych uprawnień muszą figurować w rejestrze uprawnionych do wykonywania tych prac. Podłączanie odbiorników gazowych do instalacji powinno być również wykonane przez uprawnionego instalatora.

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)