Formalności budowlane od A do Z

Jeżeli jest plan miejscowy

Wypis i wyrys z planu miejscowego należy odebrać w wydziale architektury urzędu miasta lub gminy.

Jeżeli nie ma planu miejscowego potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy

Należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w urzędzie miasta lub gminy. Druk takiego wniosku jest do pobrania w wydziale architektury.

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej

Jeżeli działka jest rolna (klasa gruntu I, II, III), konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w Starostwie w Wydziale Gospodarki Gruntami (wyłącznie dla terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast).

Mapa geodezyjna do celów projektowych

Wykonanie mapy do celów projektowych zlecamy geodecie.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci lub zapewnienie dostawy mediów

Jeżeli istnieje taka potrzeba wnioski składa się w lokalnych przedsiębiorstwach: gazowym, energetycznym i wodno-kanalizacyjnym.

Projekt architektoniczno - budowlany

Na projekt architektoniczno-budowlany składa się architektura, konstrukcja i instalacje wewnętrzne. Wymagane są cztery egzemplarze projektu na każdy realizowany budynek.

Adaptacja projektu architektoniczno-budowlanego do warunków miejscowych, oraz opracowanie projektu zagospodarowania działki. Uzgodnienie z dysponentami sieci

Zleca się osobie z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi. Jeżeli istnieje taka potrzeba należy dokonać uzgodnienia lokalizacji budynku u odpowiednich dysponentów sieci. Uzgodnień dokonuje się na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Pozwolenie na budowę

Wniosek, projekt budowlany (w czterech egzemplarzach), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, składa się w starostwie w wydziale architektury i budownictwa.

Opieczętowanie dziennika budowy, uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy. Złożenie oświadczenia kierownika budowy

Dziennik budowy do opieczętowania składa się w wydziale architektury. Pozwolenie na budowę należy po jego uprawomocnieniu opieczętować klauzulą ostateczności we właściwym wydziale. Natomiast zawiadomienie o rozpoczęciu budowy oraz oświadczenie kierownika budowy w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Do złożenia w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Przystąpienie do użytkowania

Jeżeli miejski lub powiatowy urząd nadzoru budowlanego w ciągu 21 dni nie wyrazi sprzeciwu w formie decyzji.

Uwaga! powyższy schemat stanowi tylko przykład poglądowy i mogą w nim wystąpić zmiany związane z uwarunkowaniami lokalnymi.

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  black-week
  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)