Dopłaty państwa do kredytów

Ustawa została znowelizowana w ubiegłym roku i weszła w życie 15 sierpnia 2007 roku. O dopłatę (w formie dofinansowania odsetek) mogą starać się jedynie małżonkowie lub osoby samotnie wychowujące dzieci.

Nikt z ubiegających się o taką dopłatę nie może w dniu podpisania umowy kredytu preferencyjnego być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego czy też mieszkania. Dotyczy to zarówno terytorium RP jak i nieruchomości poza krajem. Osoby zamieszkujące lokal jako najemcy lub na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa musza zrezygnować z zajmowanego lokalu w ciągu sześciu miesięcy od dnia nabycia własności kredytowanego mieszkania. Czynią to podpisując odpowiednią deklarację.

Kredyty preferencyjne są ograniczone pewnymi uwarunkowaniami:

 • Cena lub koszt budowy domu czy mieszkania nie może przekroczyć podawanych przez GUS średnich kosztów budowy w województwie lub mieście wojewódzkim.
 • Powierzchnia użytkowa kupowanego mieszkania nie może przekroczyć 75 m kw., a domu - 140 m kw. Przy czym dopłata do kredytu obejmuje w pierwszym przypadku 50 m kw., a w drugim - 70 m kw. Oznacza to, że nadwyżkę w metrażu należy sfinansować samemu.

Pojawia się ponadto problem naliczania powierzchni użytkowej. Ustawa mówi o budynku mieszkalnym nie przekraczającym 140 m2 powierzchni użytkowej. Ustawodawca odwołuje się tutaj do definicji budynku mieszkalnego zawartej w ustawie Prawo Budowlane. Niestety ustawa ta nie wspomina o sposobie wyliczenia powierzchni użytkowej takich budynków. Obecnie obowiązują w Polsce trzy ustawy określające sposób mierzenia tej powierzchni. Każda czyni to w inny sposób i każda jest poprawna. Wobec braku prawnego uregulowania zasady (czy też normy) naliczania powierzchni użytkowej, w tej ustawie, wydaje nam się że sposób liczenia powierzchni użytkowej zależy od samego architekta. Jest to oczywiście opinia tylko i wyłącznie Studia Atrium wynikająca z braku precyzyjnych ustaleń Ustawodawcy.

 • Ustawa przewiduje, że z kredytu preferencyjnego można skorzystać tylko raz. Państwo będzie finansować odsetki przez pierwszych 8 lat trwania kredytu. Kredyt może być zaciągnięty wyłącznie w złotówkach. Po okresie partycypacji państwa będzie można przewalutować kredyt.

Preferencyjnych kredytów mają udzielać nie tylko banki, ale również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe (SKOK-i), które zawrą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w tej sprawie. Taka umowa powinna regulować m.in. zasady, tryb i terminy naliczania i przekazywania dopłat kredytobiorcom.

Kredytobiorca będzie płacił co miesiąc wynikającą z harmonogramu spłaty część kapitału kredytu oraz część odsetek należnych bankowi, których nie pokryje dopłata państwowa. Ustawa nie limituje stopy oprocentowania kredytu, która będzie stosowana przez bank. Będzie to, podobnie jak wysokość opłat i prowizji, element konkurencji między bankami.

Państwo będzie pokrywać 50 proc. odsetek naliczonych według zdefiniowanej w ustawie stopy referencyjnej równej przeciętnej w kwartale stopie WIBOR trzymiesięczny powiększonej o 2 punkty procentowe. Stopa ta dziś oscyluje na poziomie 4,5 proc. Bank będzie mógł oczywiście stosować stopę procentową niższą niż stopa referencyjna.

Pełny tekst ustawy

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)