Co warto wiedzieć o dopłatach do domów energooszczędnych NFOŚiGW?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza w życie długo zapowiadany program wspierający tym razem budownictwo energooszczędne. Przedsięwzięcie rusza od stycznia 2013 roku i będzie trwać przez sześć kolejnych lat, do końca 2018 roku. Fundusz przeznaczy na ten cel 300 milionów złotych. Celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Jak wygląda w zarysie i w odniesieniu do budownictwa jednorodzinnego cała akcja przedstawiamy poniżej , a czy poniesione koszty materialne i czasowe zrekompensuje nam dotacja, pozostawiamy ocenie Czytelników.

Kto może ubiegać się o dotację?

- osoby dysponujące pozwoleniem na budowę domu oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której budować będą nieruchomość

- osoby dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego

Również osoby realizujące budowę tzw. systemem gospodarczym będą mogły ubiegać się o opisywane dofinansowanie

Warunki dofinansowania

- dotacji mogą udzielić tylko wskazane przez NFOŚiGW banki w formie spłaty części kredytu

- kwota kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji

- zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu

- wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem osiągnięcia standardu energetycznego

- po otrzymaniu dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy od udzielonych środków z dofinansowania

Wysokość dopłat

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji EUco (obliczonego na podstawie Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240, z uwzględnieniem wytycznych NFOŚiGW ) oraz od spełnienia innych warunków wymienionych w tych wytycznych, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

W przypadku domów jednorodzinnych będą to kwoty:

 • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto
 • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto

Uwaga! W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15, o którym mowa w pkt. 2), dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

Projekt budowlany

Projekt budowlany musi spełniać wszystkie wymogi NFOŚiGW. Sprawdzenie zgodności następuje na koszt beneficjenta dopłat przez wskazanego wykwalifikowanego Weryfikatora, który za pomocą odpowiedniego oprogramowania potwierdzi zgodność projektu z wymogami. Wymaga to specjalnego przygotowania projektu budowlanego

Zakwalifikowanie budynku do dotacji

- ocenę spełnienia wymagań przeprowadza Weryfikator, który musi być inną osobą niż Weryfikator projektu budowlanego

- Weryfikator sprawdza jeszcze raz projekt budowlany, który uzyskał wcześniejszą pozytywną opinię Weryfikatora

- sprawdza branżowe projekty wykonawcze

- sprawdza oświadczenia kierownika budowy zawierające stwierdzenie, że wszystkie prace, mające wpływ na charakterystykę energetyczną budynku, zostały wykonane zgodnie z założeniami projektowymi i z wytycznymi NFOŚiGW oraz informacji o zastosowanych materiałach izolacyjnych, oknach i drzwiach zewnętrznych, centrali wentylacyjnej

- do świadczenia należy dołączyć m.in.: aprobaty techniczne dla materiałów izolacyjnych, ociepleń, okien i szyb oraz certyfikaty centrali wentylacyjnej i urządzeń grzewczych oraz gromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające ich zakup

- Weryfikator sprawdza Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

- Beneficjent dotacji zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej wszystkich etapów budowy, istotnych z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku, którą przedstawia Weryfikatorowi

- na podstawie wszystkich wymaganych dokumentów Weryfikator dokonuje ponownego obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię cieplną budynku

- Weryfikator w obecności inwestora przeprowadza test szczelności w gotowym ocieplonym i otynkowanym budynku

Uwaga! Jeśli zostanie stwierdzone przekroczenie założonego standardu, dofinansowanie nie zostanie wypłacone.

- NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wyrywkowych badań termowizyjnych w okresie trwałości przedsięwzięcia

Decydując się na budowę domu z dotacją należy…

- przygotować się na dość uciążliwe zbieranie dokumentacji, rachunków, aprobat, projektów itd., czyli pogodzić się z intensywną pracą „papierkową”

- znaleźć wykwalifikowaną ekipę budowlaną podejmującą się  wykonania inwestycji z uwzględnieniem norm i wytycznych narzuconych przez NFOŚiGW. Aktualnie takich ekip jest jak na lekarstwo i nie gwarantują one końcowego efektu prac

- wybrać odpowiedni projekt budowlany, który spełni wszystkie wymagania NFOŚiGW. Ze względu na specyfikę i sposób jego przygotowania, a także mając na uwadze płatną jego weryfikację, trzeba się liczyć z wydatkiem kwoty znacznie przekraczającym typowy powtarzalny projekt budowlany. Dwukrotny jej wzrost wydaje się minimalny

- przeznaczyć znacznie większe pieniądze na samą inwestycję. Wykorzystane technologie, materiały i rygor wykonawstwa, mające na celu sprostanie standardom narzuconym przez NFOŚiGW, powodują zwiększenie kosztów budowy o co najmniej 100 - 200 tys. złotych w porównaniu do inwestycji tradycyjnej

- uzbroić się w cierpliwość, gdyż dotacja wypłacana jest dopiero po zakończeniu wszystkich prac i weryfikacji inwestycji, bez gwarancji jej otrzymania

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)