Ciepła woda

Ciepła woda w budynku jest równie niezbędna jak oświetlenie czy ogrzewanie. Można przyjąć, że w przeciętnym domu jednorodzinnym zużywa się 160-300 litrów ciepłej wody na dobę. Sposób jej otrzymania jest zależny głównie od rodzaju zastosowanych rozwiązań.

Podstawowym źródłem uzyskiwania wody ciepłej w budynkach jednorodzinnych są urządzenia do podgrzewania wody zasilane gazem ziemnym. Charakteryzują się stałą gotowością eksploatacyjną, szybkim rozruchem i dużą sprawnością cieplną. Są proste w obsłudze i łatwe do regulacji. Większość z dostępnych obecnie na rynku gazowych podgrzewaczy wody może funkcjonować alternatywnie na dostarczany w butlach gaz propan-butan. Istotną wadą podgrzewaczy gazowych jest konieczność zachowania warunków zapewniających ich bezpieczną eksploatację. Spalanie gazu wymaga stałego dopływu świeżego powietrza, stąd pomieszczenie, w którym instaluje się podgrzewacz, musi posiadać sprawnie działającą wentylację nawiewną. Zarówno sam gaz jak i produkty jego spalania są trujące, toteż w pomieszczenie musi być również wyposażone w niezawodnie działającą instalację odprowadzającą spaliny. Dostępne na rynku gazowe podgrzewacze wody są standardowo wyposażone w czujnik zaniku ciągu kominowego, zabezpieczający przed niedostatecznym odprowadzaniem spalin, blokadę wypływu gazu po zgaśnięciu palnika, oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku braku dopływu wody. Sprawne funkcjonowanie tych zabezpieczeń jest warunkiem bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Gazowy podgrzewacz wody firmy Junkers

W grupie gazowych podgrzewaczy wody najczęściej stosowanymi urządzeniami są pod-grzewacze przepływowe. Urządzenia te w zależności od liczby obsługiwanych punktów czerpalnych mają moc 6-28 kW.

We współczesnym budownictwie indywidualnym coraz szersze zastosowanie znajdują gazowe podgrzewacze pojemnościowe. Konstrukcja podgrzewacza pojemnościowego składa się z izolowanego termicznie zbiornika o pojemności około 150 litrów, na dnie którego mieści się komora spalania z palnikiem gazowym. Wzdłuż osi pionowej prowadzony jest kanał spalinowy. Woda w zbiorniku jest podgrzewana do temperatury ustawianej automatycznie za pomocą termostatu maksymalnie do około 85°C. Zbiornik posiada zawór bezpieczeństwa, który chroni przed przegrzaniem i niebezpiecznym wzrostem ciśnienia. Podobnie jak w gazowych podgrzewaczach przepływowych produkty spalania gazu muszą być odprowadzone do kanału kominowego.

Podgrzewacz pojemnościowy z zapłonem piezoelektrycznym

Do podgrzewania ciepłej wody może służyć również urządzenie, będące jednocześnie urządzeniem grzewczym budynku. Rolę tę spełniają kotły dwufunkcyjne. W przypadku korzystania z tego rozwiązania należy dobrze dobrać moc grzewczą kotła, aby w sezonie grzewczym funkcja ogrzewania jak najmniej kolidowała z funkcją dostarczania ciepłej wody.

Innym, alternatywnym źródłem ciepłej wody w budynku są urządzenia pracujące w oparciu o energię elektryczną. Chociaż sprawność wykorzystania energii w tych urządzeniach jest wyższa niż w gazowych, to jednak ze względu na koszty energii elektrycznej eksploatacja tych urządzeń może okazać się dość droga.

Do podgrzewania wody w pojedynczych punktach czerpalnych stosuje się jednopunktowe elektryczne podgrzewacze przepływowe. Są to lekkie, niewielkie i tanie urządzenia, które włączają się automatycznie w momencie odkręcenia kranu, zużywając prąd tylko podczas poboru ciepłej wody. Małe podgrzewacze o mocy 3 - 6 kW można podłączyć do domowej jednofazowej instalacji elektrycznej. Podstawową wadą tych urządzeń jest mała moc dająca niewielki strumień ciepłej wody.

Podgrzewacze wielopunktowe o mocy powyżej 20 kW maja dużo większe możliwości i zapewniają strumień ciepłej wody o wydajności około 10 litrów na minutę, ale wymagają zasilania z sieci trójfazowej. Przepływowy podgrzewacz wielopunktowy umożliwia centralne zasilanie w ciepłą wodę wszystkich punktów poboru wody w domu, jednak i wówczas jednoczesne korzystanie z kilku punktów poboru wody nie zawsze będzie komfortowe. Podgrzewacz wielopunktowy powinien być zamontowany centralnie, aby ograniczyć do minimum długość i średnice przewodów rozprowadzających, a tym samym - ilość zalegającej w nich wody. Między kolejnymi włączeniami podgrzewacza woda stygnie do temperatury otoczenia a zużyta do jej podgrzania energia elektryczna jest wtedy bezpowrotnie tracona.

Elektryczny ogrzewacz wody - bezciśnieniowy

Często stosowanym rozwiązaniem są elektryczne podgrzewacze pojemnościowe. Podobnie jak ich gazowe odpowiedniki są to izolowane zbiorniki o pojemności około 150 litrów, wyposażone w grzałkę elektryczną o mocy do 2 kW. Można je podłączyć do domowej jednofazowej instalacji elektrycznej. Podgrzewacz wyposażony jest w termostat, pozwalający ustalić temperaturę grzania wody maksymalnie do 60°C z zaworem bezpieczeństwa chroniącym urządzenie przed wzrostem ciśnienia przy awaryjnym przegrzaniu wody. Elektryczny pod-grzewacz pojemnościowy jest dobrym rozwiązaniem, jeśli budynek nie jest podłączony do sieci gazu ziemnego.

Elektryczny ogrzewacz wody - ciśnieniowy

Jednym z najnowocześniejszych, ale i najdroższych sposobów pozyskiwania ciepłej wody jest pompa ciepła. Pompy ciepła to urządzenia umożliwiające odbiór darmowej energii cieplnej z naturalnych źródeł tj. z gruntu, wody gruntowej lub powietrza atmosferycznego oraz wykorzystanie jej na potrzeby ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej.

Pompy ciepła działają podobnie jak lodówki, lecz w przeciwieństwie do nich wykorzystuje się tu nie zimną, lecz gorącą stronę obiegu termodynamicznego. Do wytworzenia ciepła użytecznego odbiera się ciepło z powietrza, wody gruntowej lub gruntu, poprzez odparowanie czynnika roboczego o niskiej temperaturze wrzenia. Pierwotnie ciekły czynnik roboczy opuszcza parownik w postaci gazu. Gaz ten zostaje sprężony przez sprężarkę i pod ciśnieniem ulega skropleniu w kondensatorze, oddając ciepło skraplania i ciepło sprężania wodzie z instalacji grzewczej. Następnie pozostający nadal pod ciśnieniem czynnik roboczy ulega rozprężeniu i cały obieg rozpoczyna się od początku. Efektem finalnym tego procesu jest osiągnięcie wysokiego stopnia efektywności pracy, czyli oddanie ponad cztery razy więcej energii cieplnej, niż zużytej energii elektrycznej.

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)