Biopaliwa

Biomasa jako opał

Z pojęciem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych kojarzą się najczęściej siłownie wiatrowe, kolektory słoneczne, instalacje geotermalne czy hydroelektrownie. Energię można również efektywnie pozyskiwać w inny sposób. Niekonwencjonalną grupę surowców energetycznych stanowią biopaliwa, bazujące na energii słońca zmagazynowanej w komórkach roślin, czyli w biomasie.

Biopaliwa

Rozdrobnione drewno wykorzystywane jako paliwo w elektrowniach (Gretz, Warren)

Biopaliwa, ze względu na stan skupienia podzielić można na stałe, płynne oraz gazowe. Biopaliwa stałe mogą być używane do celów energetycznych w procesach bezpośredniego spalania, gazyfikacji oraz pyrolizy. Zaliczamy do nich drewno i odpady drzewne, słomę, makulaturę, odpady roślinne, powstające na różnych etapach uprawy i przetwarzania przemysłowego, osady ściekowe i wiele innych. Różnorodność materiału wyjściowego i konieczność dostosowania technologii powoduje, iż biopaliwa występują w różnej postaci. Drewno do celów energetycznych użytkuje się w postaci kawałków lub rozdrobnione (zrębki, ścinki, wióry, trociny, pył drzewny), jak również w postaci skompaktowanych brykietów. Słoma i pozostałe biopaliwa z roślin niezdrewniałych są wykorzystywane w postaci sprasowanych kostek i balotów.

Naturalnym kierunkiem rozwoju wykorzystania biopaliw z drewna i słomy jest i będzie produkcja energii cieplnej. Biomasa wbrew pozorom stanowi paliwo wydajne; dwie tony suchej biomasy, czy to słomy czy drewna, są równoważne energetycznie tonie węgla kamiennego. W Polsce produkcja słomy z roślin zbożowych i innych wynosi około 25 mln ton. Przeznaczając docelowo na cele energetyczne tylko 50% produkcji można by zaoszczędzić około 5 mln ton węgla rocznie.

Generator wykorzystujący biogaz o wydajności 800kW w oczyszczalni ścieków Hornsby Bend Wastewater(Spink, Todd)

Pod względem ekonomicznym ogrzewanie biomasą jest tańsze o 50% - 70%. Zwrot kosztów inwestycji w odpowiedni piec waha się w granicach 2 - 4 lat. Biomasa jako paliwo może być stosowane zarówno w indywidualnych, jak i zbiorczych systemach grzewczych (i nie tylko grzewczych - po zamontowaniu turbiny i instalacji towarzyszącej można również produkować prąd).

Zbiorniki fermentacyjne do produkcji bioetanolu(Gretz, Warren)

Duże nadzieje pokłada się ostatnio w wykorzystaniu paliw ciekłych uzyskiwanych z biomasy. Alkohol metylowy i etylowy pochodzenia roślinnego jest w wielu krajach dodawany do paliw tradycyjnych. Idealnym surowcem do produkcji paliw roślinnych są rośliny uprawiane na terenach skażonych.

Wysypiska śmieci mogą wkrótce stać się miejscami pozyskiwania energii (Bleez, Ray)

Nadzieję dla energetyki stanowią również paliwa gazowe wytwarzane w wyniku fermentacji biomasy. Biogaz nadający się do celów energetycznych może powstawać w procesie fermentacji beztlenowej odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych, osadu ściekowego w oczyszczalniach ścieków czy odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci. Fermentacja beztlenowa jest złożonym procesem biochemicznym, w którym substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste - głównie metan i dwutlenek węgla. W czasie procesu fermentacji beztlenowej w biogaz zamienia się do 60% substancji organicznej. Tempo rozkładu zależy w głównej mierze od charakterystyki i masy surowca oraz temperatury. Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych, głownie do celów energetycznych lub w innych procesach technologicznych.

Twój koszyk

Nie masz nic w koszyku

  Facebook

  black-week
  Pomoc

  Lub wybierz parametry projektu i kliknij przycisk "Pokaż projekty" znajdujący się pod formularzem

  • Powierzchnia użytkowa

   m2
  • Powierzchnia zabudowy

   m2
  • Powierzchnia całkowita

   m2
  • Szerokość | długość działki

   | m
  • Maks. szerokość elewacji frontowej

   m
  • ilość pokoi na parterze:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • ilość pokoi na II kondygnacji:

   (0) (0) (0) (0) (0)
  • Ilość łazienek

   Na parterze (0) (0)
   Na II kondygnacji (0) (0)
  • Funkcja - opcje dodatkowe

   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
   • (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • (0)
   (0)
  • Garaż

   (0) (0) (0)
  • Piwnica

   (0) (0)